Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Imperator - Τιμή και μνήμη

Ημίν ανήκουσιν η ευγλωττία και αι τέχναι της Ελλάδος και η των Θεών αυτής λατρεία, υμέτερος δε κλήρος εστί η αμάθεια και η αγροικία και ουδέν πλέον. Αύτη εστίν η σοφία υμώνFlavius Claudius Julianus, 26 Ιουνίου 363

Δεν υπάρχουν σχόλια: